Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy - pobierz

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - pobierz

 


 

Zmiana treści SIWZ nr 1 - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 


 

Zmiana treści SIWZ nr 2 - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie - pobierz

 


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz