Ocena stanu technicznego ulic w Kołobrzegu

POBIERZ - OCENA STANU  TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI ULIC  KATEGORII  POWIATOWEJ W  KOŁOBRZEGU