Kanały technologiczne w Powiecie Kołobrzeskim

KANAŁY TECHNOLOGICZNE W DROGACH

 

ROK 2018

 

Ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy mostu, drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U.2017.0.2222) Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej poniżej inwestycji drogowej.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje ponadto, że:

 

1.   Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się:„ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

        b)    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych
            z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

 

2.   Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Zarząd Dróg Powiatowych  w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100  Kołobrzeg.  Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 (94) 352 88 10.

 

3.   Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.”

 

4.   Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, „Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki udostępnienia tego kanału” na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7k ustawy o drogach publicznych.

 

 

WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ

 

L.p.

 Nazwa i lokalizacja inwestycji

Data publikacji

1

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie.”

2018-06-06

 

Termin zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego upływa w dniu 05.08.2018 roku.

 

 


ROK 2015

 

Ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału

technologicznego

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionych poniżej inwestycji drogowych.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje ponadto, że:

1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Zarząd Dróg Powiatowych  w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100  Kołobrzeg.  Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 (94) 352 88 10.

3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

4. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

 

WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ

L.p.

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Data publikacji

Pliki do pobrania

8

Przebudowa drogi powiatowej nr 3152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg - ulica Wyzwolenia w Dźwirzynie od km 1+240 do km 1+620 km

2015-09-18 pobierz
7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od wjazdy na działkę nr 144/9 do nowej nawierzchni asfaltowej na wysokości posesji nr 6 2013-03-17 pobierz

6

Przebudowa drogi powiatowej nr 3335Z Włościbórz - Wrzosowo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do skrzyżowania z drogą powiatową   nr 3324Z Sianożęty - Dygowo - Pobłocie Wielkie

2013-03-05

pobierz

5

Przebudowa mostu na rzece Błotnica przy miejscowości Niemierze w ciągu drogi powiatowej nr 3317 Z wraz z odcinkami dojazdów

2012-11-07

pobierz

4

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz  z odcinkami dojazdów

2011-08-22

pobierz

3

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno,      droga powiatowa nr 0267 Z  Niemierze - Ząbrowo

2011-05-06

pobierz

2

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino  - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Siemyśl do miejscowości Gorawino.

2011-05-06

pobierz

1

Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274 Z.

2011-05-06

pobierz

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl