BUDOWA CHODNIKA W DĘBOGARDZIE

24 Sierpnia rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Dębogard, jest to kolejny etap inwestycji poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców. W roku bierzącym realizowany jest odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do przystanku autobusowego.

alt

alt