Projekty unijne

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 


 

 

POSTĘP PRAC PRZY PRZEBUDOWIE ULICY WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU

 

W chwili obecnej kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wylotowej.

Ponadto na ulicy Wylotowej trwają prace drogowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni i budowie nowej konstrukcji jezdni oraz chodników.

W związku z przebudową drogi występują spore utrudnienia, które dotyczą zarówno kierowców jak również pieszych. Prace na ulicy Wylotowej planuje się zakończyć w połowie listopada br.

 

alt

alt

alt


 

Wykonawca robót w minionym tygodniu wykonał na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Bałtyckiej nową nawierzchnie bitumiczną, zaś na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Wczasowej trwają prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej oraz prace rozbiórkowe.

alt