Projekty dofinansowane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Szczecieńskiej w Zieleniewie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Szczecieńskiej w Zieleniewie

flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Szczecińskiej w Zieleniewie
Wartość dofinansowania:56.835,66 PLN

Zakres robót objętych projektem obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych  przy ulicy Szczecińskiej w Zieleniewie. Zaprojektowano dwufazową sygnalizację wzbudzaną przez pieszego. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych, oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome jak również zamontowane zostaną płytki integracyjne przy przejściu dla pieszych. Za sprawą przebudowanego i wykonanego prawidłowo przejścia dla pieszych z oświetleniem i sygnalizacją poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

 

Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu
Całkowita wartość inwestycji: 2.849.043,65 PLN

Zakres robót objętych projektem obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3343Z na długości 886,87 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 (ul. Koszalińska) do przejazdu kolejowego. W ramch prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną skrzyżowania, przystanki autobusowe i zjazdy. Ponadto wykonany zostanie chodnik i scieżka rowerowa, ciągów wykonane zostanie odwodnienie drogi i oznakowanie pionowe i poziome.

Projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 3343Z przyczyni się do podniesienia stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu kołobrzeskiego. Przebudowa wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno kołowego, pieszego jak i rowerowego.

 

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

 

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 


 

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Zgodnie z zapowiedziami, przed końcem roku  zakończyła się przebudowa ul. Wylotowej w Kołobrzegu. W ramach inwestycji Wykonawca wymienił nawierzchnię drogi, wybudował miejsca parkingowe, chodniki, przebudował zjazdy oraz skrzyżowania jak również wykonał zatokę autobusową.

alt

alt

 

POSTĘP PRAC PRZY PRZEBUDOWIE ULICY WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU

alt