Fakty wydarzenia "co nowego w Zarządzie Dróg Powiatowych"

Pierwszy w tym sezonie atak zimy miał miejsce już pod koniec listopada. Tegoroczna akcja zimowego utrzymania dróg pochłonie znaczną ilość pieniędzy z budżetu jednostki. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wydał do tej pory na akcję zima około 140 tys. zł. Akcja zimowego utrzymania dróg ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu prowadzi prace polegające na odpłużeniu pokrywy śnieżnej z jezdni i uszorstkowieniu jezdni celem uzyskania przejezdności. Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi również prace takie jak poszerzanie i posypywanie piachem dróg, poboczy, oraz ulic. Drogi powiatowe (łącznie ponad 300 km) są utrzymywane wyłącznie przez służby drogowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu posiada zapasy soli, piasku, więc nie występuje jakiekolwiek zagrożenie, by drogi nie były odśnieżane. Obecnie wszystkie drogi powiatowe są przejezdne, występują jedynie utrudnienia ruchu związane z oblodzeniem i miejscowym zwężeniem jezdni. Drogi powiatowe utrzymywane są zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg. Natomiast sprzęt będący w dyspozycji ZDP w Kołobrzegu pracuje często nawet przez całą dobę (jeśli wymagają tego warunki).

W przypadku problemów oraz uwag związanych z zimowym utrzymaniem dróg najlepiej kontaktować się bezpośrednio z zarządcą drogi lub dyżurnym odpowiadającym za przekazywanie informacji do osób odpowiedzialnych - na numery telefonów: (094) 352 88 10 lub 784 449 213

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl