Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo

Trwają rozpoczęte w lutym tego roku prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – km 15+585,03 do km 18+900,00. Drogowcy do tej pory wzmocnili i poszerzyli jezdnię do 6 m, usunęli istniejący drzewostan, wykonali chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, a także kanalizację deszczową. Trwają jeszcze prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej SMA, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz zjazdów do posesji.

Roboty na przedmiotowym odcinku prowadzi konsorcjum firm „POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów oraz „POL-DRÓG Białogard” S. A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2011 roku, a koszt robót to ponad 5 mln zł.

Modernizowany odcinek drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowo stanowi ważny element w sieci dróg Powiatu Kołobrzeskiego bowiem jest połączeniem z drogą krajową nr 6. Parametry uzyskane po rozbudowie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia przepustowości i jakości komunikacyjnej na terenie powiatu poprzez stworzenie infrastruktury transportowej o wyższym standardzie. Droga po przebudowie zwiększy spójność przestrzenną regionu, poprawi dostęp do miejscowości położonych na terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz miasta Kołobrzeg, poprawi warunki życia mieszkańców, a przez to również wpłynie na odciążenie ruchu innych odcinków dróg.

alt alt

 

 

             

 

             

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl