Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę mostu w miejscowści Karcino

Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe”

Inwestycja swym zakresem ma objąć przebudowę mostu na rzece Łużance położonego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino na terenie Gminy Kołobrzeg. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada ułożenie nowej konstrukcji w świetle mostu istniejącego. Zaprojektowano most jednoprzęsłowy (jednootworowy) o przekroju owalnym w kształcie spłaszczonej rury. W ramach inwestycji ma również zostać przebudowana droga przed i za mostem. 

Parametry projektowanego mostu:

 

- szerokość wewnętrzna otworu i światło poziome – 4,14 m

- wysokość wewnętrzna otworu – 2,82

- światło pionowe (od dna rzeki) – 1,92 m

- długość mostu (mierzona wzdłuż osi konstrukcji) – 14,96 m

- całkowita długość mostu (wzdłuż rzeki) – 15,76 m

Część wspomnianej inwestycji dofinansuje Ministerstwo Infrastruktury ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, z kolei pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu Kołobrzeskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ogłosił przetarg na realizację wspomnianej inwestycji, która ma zostać wykonana do 30 października 2011 r.

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl