Stan robót w zakresie inwestycji obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg

Przekazujemy do wiadomości aktualny stan robót w zakresie przedmiotowej inwestycji obejmującej rozbudowę drogi 0152 Z w miejscowościach Rogowo oraz Dźwirzyno.

Zakres wykonywanych robót:

po stronie Rogowa:

1. chodnik po jednej stronie jezdni wraz ze zjazdami, zatokami - wykonanie w 80%

2. chodnik po przeciwnej stronie jezdni - rozpoczęta część realizacji.

Od końca miejscowości Rogowo do Dźwirzyna (poza miejscowościami) wykonano roboty polegające na wykorytowaniu poboczy pod ścieżkę rowerową.

Po stronie Dźwirzyna:

1. wykonano oświetlenie uliczne

2. ścieżkę rowerową po jednej stronie jezdni ze zjazdami, zatokami - od mostu do ulicy Leśnej - wykonanie w 80%

3. chodnik po przeciwnej stronie jezdni - od mostu do ulicy H. Sawickiej  – wykonanie w 60%.

W związku z powyższym realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wykonawcy. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia związanego z przekroczeniem umownego terminu zakończenia realizacji zadania.

alt  alt  alt  alt