Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino – Kołobrzeg

Informujemy, że w dniu 29.04.2011 r. podpisana została umowa z firmą „POL - DRÓG BIAŁOGARD” S.A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Głowaczewo w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0253 Z Karcino – Sarbia – Nowogardek z pominięciem odcinka na wysokości mostu na rzece Łużance 700 m (2 x 350 m od mostu na rzece Łużance) na długości  2,0 km i powierzchni około 7 000 m”.

Wspomniana droga posiada nawierzchnię bitumiczną o średniej szerokości 4,00 m z jednostronnym poszerzonym poboczem oraz łączy miejscowości tj.: Karcino, Bieczyno, Sarbię, Głowaczewo z miastem Kołobrzeg. Planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym będą roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności i przepustowości ruchu na tym odcinku. Omawiane roboty budowlane zlokalizowane będą w ramach istniejącego pasa drogowego. Remont drogi swoim zakresem będzie obejmował odcinek na długości około 2,00 km i powierzchni około 7 000 m2. Środki finansowe na remont drogi pochodzą z budżetu jednostki. Wartość umowy opiewa na kwotę 489 960,56 zł. Przewidywany termin realizacji zadania do 30 czerwca2011 r.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl