Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje, iż w dniu 06.04.2011 r. podpisana została z firmą „SALDROG” Sp. z o.o., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczecińskiumowa na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0278 Z Kukinia - Rusowo (od skrzyżowania w miejscowości Kukinia – skrzyżowanie Kukinia – Rusowo – Dygowo do skrzyżowania w miejscowości Rusowo – skrzyżowanie Rusowo – Gąskowo – Strachomino)  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 16 750 m 2 (około 3,350 km)”. Zadanie finansowane jest ze środków własnych, z kolei wartość umowna robót wynosi 142 803,00 zł. Zgodnie z zawartą umową roboty winny być wykonane w terminie do 15 czerwca 2011 r.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl