Rozpoczęto prace nad rozbudową ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, etap III, odcinek 3, ul. Zachodnia

W marcu br. rozpoczęły się prace drogowe w ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu. Roboty prowadzone są w oparciu o umowę samorządową, pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, Gminą Miejską Kołobrzeg oraz Gminą Kołobrzeg. Inwestycja  swym zakresem obejmuje rozbudowę ulicy Zachodniej w Kołobrzegu na długości 398,55 mb - odcinek nr 3 tj. od 2+273,45 km (początek odcinka) do 2+672 km (koniec odcinka). Rozbudowa obejmuje również przebudowę wlotu na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z drogą powiatową nr 0152 Z Kołobrzeg – Dźwirzyno.

Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm: Lider: „POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów, Partner: „POL-DRÓG Białogard” S. A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard, a wartość umowy opiewa na kwotę 1 548 260,24 zł. Planowany termin realizacji zadania ustalono do 30 czerwca 2011 roku. 

Wykonane zostaną m.in. takie elementy jak:

 

1. Roboty przygotowawcze:

- rozbiórka istniejących elementów drogi,

- przełożenie kabla telekomunikacyjnego.

2. Roboty ziemne:

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- usunięcie kolizji kabla 0,4 KV,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- wykonanie podbudowy oraz krawężników (jezdnie, ciąg pieszo - rowerowy, zatoka autobusowa, zjazdy),

- ułożenie nawierzchni.

3. Prace wykończeniowe:

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wobec powyższego rozbudowa  drogi zapewni przede wszystkim komfort użytkowania, lepszy dostęp do ośrodków turystycznych, gospodarczych i społecznych. Zrealizowanie powyższego przedsięwzięcia zapewni lepszą komunikację pomiędzy siecią komunikacyjną miasta a obszarami turystyczno - gospodarczymi poza jego terenem. Także budowa ciągów pieszo – rowerowych polepszy zdecydowanie warunki bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

 

Utrudnienia:

Obecnie przedmiotowy odcinek drogi jest całkowicie wyłączony z ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie. Staramy się, by wszelkie niedogodności ograniczyć do minimum w związku z czym prosimy kierowców o wyrozumiałość i cierpliwość na czas prowadzonych prac.

alt  alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl