Rozpoczęto prace nad przebudową z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6

Od lutego br. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 oraz  w oparciu o  partnerskie porozumienie z Gminą Siemyśl oraz Gminą Rymań modernizowana jest droga powiatowa nr 0259 Z Rościęcino – Rzesznikowo. Dofinansowanie ze „schetynówki” wynosi około 2,5 mln zł, pozostała część  zgodnie z porozumieniem współfinansowana będzie ze środków Powiatu Kołobrzeskiego, Gminy Rymań oraz Gminy Siemyśl.

 Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: „POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów oraz„POL-DRÓG Białogard” S. A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard. Wartość umowna robót budowlanychwynosi 5 011 337,82 zł. Prace planuje się zakończyć do końca sierpnia 2011 roku.

Projekt obejmuje przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowood m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6- na odcinku od km 15+585.03 do km 18+900.00- etap I. Prace budowlane zakresem swoim obejmą przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 0259Z wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczychi skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. Zdegradowana stara nawierzchnia zostanie wzmocniona i poszerzona. W miejscach gdzie konieczna będzie korekta niwelety, zostanie wykonana całkowita rozbiórka nawierzchni. Poza tym zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome przedmiotowego odcinka.

Projekt ma na celu poprawić należytą funkcjonalność pasa drogowego poprzez podniesienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bezpośrednio rozbudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi do istniejącego natężenia ruchu oraz zwiększenia spójności drogi z siecią dróg na obszarze powiatu kołobrzeskiego. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wpłynie na poprawę przepustowości  komunikacyjnej do miejscowości wypoczynkowych oraz dostępności za jej pośrednictwem do istotnych ciągów komunikacyjnych m. in. połączenia z drogą krajową nr 6. Realizacja zadania objętego projektem ograniczy bezpośrednie problemy wynikające ze złego stanu drogi z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy i pozostali jej użytkownicy. W wyniku przebudowy drogi nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi.

 

Utrudnienia:

Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi został wprowadzony ruch wahadłowy. Będziemy się jednak w miarę możliwości starać by wszelkie niedogodności ograniczyć do minimum. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


  alt alt