Inwestycja ul.Wylotowa

Zakończona realizacja inwestycji pod nazwą „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu.

W dniu 1 września br. została zakończona inwestycja polegająca na „Rozbudowie ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Kołobrzegu”.

Ulica Wylotowa w Kołobrzegu jest ważnym odcinkiem komunikacyjnym dla ruchu turystycznego oraz osób odwiedzających rejon wybrzeża morza Bałtyckiego, na tym obszarze z kraju i zagranicy. Z jednej strony łączy sieć komunikacji miejskiej w mieście Kołobrzeg z częścią nadmorską, gdzie zlokalizowane są istotne obiekty turystyczne i gospodarcze, z drugiej bezpośrednio łączy się z drogą powiatową 0152 Z Kołobrzeg -Dźwirzyno-Mrzeżyno), która stanowi jeden z dwóch podstawowych węzłów komunikacyjnych (obok drogi wojewódzkiej nr 102 do miejscowości nadmorskich położonych na zachód od Kołobrzegu tj Dźwirzyno, Rogowo, Mrzeżyno aż do miejscowości Międzyzdroje.

Dla potrzeb realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia zawarto w dniu 29 września 2009 r porozumienie (na zasadzie inicjatywy samorządowej ) pomiędzy dwoma jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji, pod nazwą: „Porozumienie na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Kołobrzegu”. Koordynatorem działań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji jest Powiat Kołobrzeski – Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, a z jego ramienia upoważniony został Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Jak zakładano w fazie projektowej łączna wartość inwestycji tj. koszt dokumentacji projektowej, nadzoru, robót budowlanych i ewentualnych prac dodatkowych miała wynosić kwoty ok. 9 000 000,00 zł. Powiat Kołobrzeski i Gmina Miejska w Kołobrzegu zabezpieczyły w budżecie na powyższe zadanie po 3 079 500,00 zł, każda ze stron tj :
- Gmina Miasto Kołobrzeg 3 079 500,00
- Powiat Kołobrzeski 3 079 500,00
- Kwota dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” wynosi na 3 mln złotych.
NPRDL („schetynówka”) 3 mln

Wartość zadania (roboty + nadzór)

wyniosła 5 699 938,82 zł

 

Zakres przebudowy.

 • Rozbudowa ulicy Wylotowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wczasową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ulicą Zachodnią;
 • przebudowa i rozbudowa wyposażenia ulicy ( oświetlenie, odwodnienie);
 • wykonanie odwodnienia – kanalizacji deszczowej, przepustów, rowów drogowych;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zatok autobusowych oraz bezkolizyjnych przejść dla pieszych;
 • budowa oświetlenia drogowego.

Z powodu konieczności poszerzenia i regulacji pasa drogowego zamiast określenia przebudowa projektowane zadanie określono jako rozbudowa.

Podstawowe parametry i elementy drogi po przebudowie.

 • Kategoria - droga powiatowa;
 • Klasa techniczna Z zbiorcza;
 • Prędkość projektowa 50 km/godz.
 • Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dostosowana do ruchu KR-2.

Zależnie od szerokości pasa drogowego i odcinka trasy powstaną niżej opisane elementy drogi:

 • Długość wybudowanej drogi powiatowej – 1 587 mb.
 • Chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 – 2,5 z kostki betonowej – 3 442 m2.
 • Droga dla rowerów szerokości 2,0 na z betonu asfaltowego, a przy skrzyżowaniach z kostki betonowej czerwonej bez fazy – droga dla rowerów z której mogą korzystać piesi szerokość min 2,5 m z kostki betonowej bez fazy – łącznie 2 811 m2 .
 • Zatoki autobusowe o wymiarach typowych – 4 sztuki. Przy zatokach autobusowych przewidziano miejsce na ustawienie wiaty oraz barierki zabezpieczające przed nagłym wejściem pod przejeżdżający rower.
 • Oświetlenie drogowe – na całym odcinku ulicy 63 lampy.
 • Oznakowanie poziome – 284,5 m2 (m.in. linie segregujące, przejścia dla pieszych)
 • Przejścia wyniesione dla pieszych – 3 sztuki.
 • Bariery bezpieczne U kształtne – 5 mb.
 • Znaki U 3- 2 sztuki.
 • Nowe oznakowanie pionowe – 67 znaki.

 

 

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl