Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Powiecie Kołobrzeskim

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Powiecie Kołobrzeskim

Powiat kołobrzeski to okolice idealnie nadające się do uprawiania turystyki rowerowej, która zresztą jest tutaj niezwykle popularna. Dzięki warunkom naturalnym, krajobrazowym i ciekawej strukturze komunikacyjnej oraz systematycznie rozwijającej się infrastrukturze rowerowej wycieczki na dwóch kółkach stanowią tutaj nieodzowną formę wypoczynku i rekreacji.

 

 

Wszystkich miłośników rowerów zapraszamy na ścieżki i dróżki rowerowe, a co wytrwalszych do uczestnictwa w majowej, imprezie Kołobrzeskim Maratonie Rowerowym, który z rokiem 2006 wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez w powiecie kołobrzeskim.

 

 

„Słowo o Programie INTERREG”

INTERREG to Inicjatywa Wspólnotowa finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która ma na celu harmonijny, zrównoważony i trwały rozwój terytorium Europy oraz lepszą integrację terytorialną z krajami kandydującymi do członkostwa i innymi krajami sąsiadującymi. Oznacza to, że INTERREG wspiera współpracę przygraniczną, międzynarodową i międzyregionalną zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

 

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Budzistowo o transgranicznym znaczeniu turystycznym” dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu otrzymało wsparcie ze środków unijnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na podstawie wniosku opracowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. W wyniku realizacji zadania powstał ciąg pieszo-rowerowy do Budzistowa o długości 1364 m.

 

Inwestycja została wykonana, w ramach partnerskiego porozumienia o jej wspólnej realizacji i współfinansowaniu pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą Kołobrzeg. Obie strony zawarły porozumienie o wykonaniu zamierzonych prac, w ramach równego udziału w kosztach przedsięwzięcia obejmujących wkład własny (tzn. 25 % całkowitej wartości inwestycji) do dofinansowania ze środków unijnych. Projekt realizowano również wspólnie z długoletnim partnerem zagranicznym Powiatem Barnim – Niemcy. Partner nie uczestniczył w finansowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu projektu, a jedynie wspierał projektodawcę poprzez konsultacje i ewentualne uwagi do realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2006 i trwała do połowy sierpnia br. Warto wspomnieć, iż przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń na roboty drogowe i budowę ciągu wymagało czasochłonnych zabiegów. Nie wszystkie bowiem gruntu, na których powstaje ciąg należały do powiatu.

 

Odrębne własności posiadało miasto Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, parafia Budzistowo oraz właściciele prywatni. Taki stan rzeczy, w przypadku wszelkiego typu inwestycji publicznych znacznie wydłuża termin kompletowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków o dofinansowanie i rozpoczęcia robót. Obszar Budzistowa stanowi kolebkę miasta Kołobrzeg. Już w IX wieku powstał tu ufortyfikowany gród, z czytelnymi do dziś zarysami wałów i Kościół w Budzistowie pw. św. Jana, wymieniany po raz pierwszy w źródłach już w 1222 roku, stanowi jeden z najstarszych zabytków tej klasy w województwie. Kościółek św. Jana Chrzciciela, wymieniany w kronikach już w roku 1222, wzniesiony jest z czerwonej cegły, z dobudowaną trójboczną absydą oraz drewnianą wieżyczką. Współczesna nazwa miejscowości została ustalona po wojnie. Wcześniejsza, niemiecka nazwa Altstadt (w dosłownym tłumaczeniu „Stare Miasto") przypominała, że to miejsce było kolebką Kołobrzegu. Powyższa droga stanowi jedyne połączenie z najstarszą częścią Kołobrzegu będącą atrakcją turystyczną i historyczną odwiedzaną przez turystów z kraju i zagranicy.

 

Z tym obszarem, wiąże się też niemieckie dziedzictwo historyczno-kulturowe. Wzdłuż ciągu występują miejsca cenne kulturowo i historycznie, jak wspomniany kościół pw. św. Jana z XIII w. oraz pałac w Budzistowie. Układ ścieżek rowerowych i pieszych powstających w obszarze dróg powiatowych w mieście Kołobrzeg nie jest przypadkowy i ma charakter planowy i systematyczny. Ciąg do miejscowości Budzistowo stanowi kontynuację trasy pieszo-rowerowej biegnącej od morza ulicami Fredry, Myśliwską przez rondo przy ulicy Koszalińskiej, do wyjazdu z miasta ulicą B. Krzywoustego, od której mamy zjazd w prawo do Budzistowa ulicą B. Ścieżka pieszo-rowerowa pełni funkcję ciągu dwukierunkowego z możliwością bezpiecznego korzystania przez pieszych (ok. 3 m szerokości).

 

Inwestycja wspó ł finansowana ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska

(Województwo Zachodniopomorskie) . Meklemburgia Pomorze

Przednie / Brandenburgia.

 

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Pl. Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
tel./fax 094 35 476 18
www.powiat.kolobrzeg.pl

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg
tel./fax 094 352 88 10
www.zdp.kolobrzeg.pl

 

Urząd Gminy Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48a
tel. 094 352 48 48
www.gmina.kolobrzeg.pl

 

Powiat BARNIM
Der Kreis Barnim
R.Breitscheid-Straße 36, 16225 Eberswalde
tel.+49/3334 21 47 01, fax:+49/3334 23 97 60
http://www.barnim.de

 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Bicykl”
ul. Katedralna 12
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 352 29 05
www.bicykl.prv.pl

 

 

Powstanie powyższej strony było wspó ł finansowane ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Zachodniopomorskie) .

Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia.

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl