Projekt drogowy otrzymał dofinansowanie ze środków Unijnych

Informujemy, że zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno”, w ramach II naboru do Programu RPO WZ, zaklasyfikowało się na 4 miejscu listy rankingowej dla działania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. W związku z czym Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych w/w przedsięwzięcia.

- planowana wartość całej inwestycji : 29 170 050,00 zł
- planowana wartość dofinansowania ze środków unijnych : 12 000 000,00 zł.

 

Projekt objęty niniejszym dofinansowaniem stanowi pierwszy etap realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 0152Z na odcinku Mrzeżyno – Dźwirzyno. Swym zakresem obejmuje on przebudowę w/w drogi na odcinku od miejscowości Rogowo (od zachodniej granicy terenu zabudowanego) km 2+900,00 do miejscowości Dźwirzyno (do skrzyżowania z ul. Spacerową) km 8+326,00 tj. na odcinku 5,426 km, w tym rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na Kanale Resko. Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę samorządową pomiędzy Powiatem Gryfickim, Powiatem Kołobrzeskim, Gminą Kołobrzeg i Gminą Trzebiatów.

Inwestycja obejmuje m.in.
- przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Dźwirzyno o długości 5,426 km
- przebudowę skrzyżowań zwykłych - 4 szt.
- przebudowę skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania skanalizowane- 3 szt.
- wybudowanie mostu na kanale Resko o długości 51 m
- wybudowanie chodników o długości 2,5 km
- wybudowanie ciągów rowerowych o długości 4,1 km
- wybudowanie zatok autobusowych- 4 szt.
- wybudowanie miejsc postojowych - 19 szt.
- zainstalowanie elementów spowolnienia ruchu - 4 szt.
- nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z planowanym harmonogramem przebudowa mostu powinna rozpocząć się w maju bieżącego roku i zakończyć do grudnia br. Natomiast przebudowa drogi planowo ma trwać od sierpnia br. do połowy 2011 roku.

W związku z pracami nad budową mostu nad kanałem Resko, zawiadamiamy o
konieczności zamknięcia mostu i przeprawy przez Kanał w planowanym okresie od końca maja do końca listopada.

Za wszelkie utrudnienia dla wszystkich użytkowników wynikające z powyższego przepraszamy.