Ogłoszenie o aukcji

Kołobrzeg, dnia 04.09.2013 r.

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

ogłasza aukcję na sprzedaż następującego środka trwałego:

niekompletnego, niesprawnego technicznie ciągnika rolniczego

 Ursus C-360_3P, rok produkcji 1987

Cena wywoławcza 1.200,00 zł z Vat

 

 

  • Aukcja  odbędzie się w dniu 16.09.2013 r. o godz. 10.00 w pokoju Sekcji Utrzymaniowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.
  • Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem sprzedaży. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest – P. Leszek Ostrowski - tel. (094) 352 85 87. Mienie będące przedmiotem aukcji można obejrzeć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14.00, w dniach 04.09.2013 r. do 13.09.2013 r.
  • Udział w aukcji nie wymaga wniesienia wadium.

 

Regulamin aukcji - pobierz

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl