Zakup nowej równiarki drogowej do prac na drogach powiatowych

Równiarka drogowa została zakupiona z oszczędności przetargowych powstałych w ZDP Kołobrzeg.

Kwota zakupu wyniosła w przetargu 530 000,00 zł. Jest to produkt polskiej produkcji, wykonany przez firmę MISTA ze Stalowej Woli. Równiarka drogowa to maszyna, która będzie służyła do prac bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej, do utrzymania poboczy i rowów przydrożnych, a także będzie sprzętem wykorzystywanym do akcji zimowego utrzymania dróg.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl