Przebudowa mostu na rzece Dębosznica, w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi 3355Z

Most na rzece Dębosznica, w miejscowości Głowaczewo był wybudowany w 1915 roku jako konstrukcja żelbetowa. Ze względu na zły stan techniczny mostu, zaprojektowano przebudowę mostu wraz z wykonaniem płyt najazdowych.

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 3355Z rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku.

Roboty na przedmiotowym odcinku prowadzi firma INTOP Szczecin Sp. z o. o. z siedzibą 72-002 Dołuje. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 października 2012 roku, natomiast koszt robót to ponad 1,5 mln zł.

Projekt przebudowy przewiduje odtworzenie zniszczonych skrzydełek, płyt przejściowych, umocnienie skarp i dna rzeki, wykonania odwodnienia obiektu mostowego oraz drogi. Wykonanie najazdów na długości 870 mb z betonu asfaltowego lanego i górnej warstwy ścieralnej z masy SMA oraz ustawienia nowych krawężników kamiennych na całej długości mostu oraz barier mostowych. W ramach inwestycji zostanie również wymienione oznakowanie pionowe na odcinku objętym przebudową.

Parametry mostu po przebudowie

Szerokość całkowita mostu

Długość całkowita mostu

Szerokość nawierzchni na moście

Szerokość chodników – poboczy

Nośność obiektu

7,88

8,10

6,00 m

2 x 0,94 m

300kN

Przebudowa mostu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i umożliwi przejazd pojazdów ciężarowych o większym tonażu.


 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl