Podpisana umowa na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE

RUSZA PRZEBUDOWA ODCINKA ROGOWO-DŹWIRZYNO, DOTYCZY PROJEKTU POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z NA ODCINKU MRZEŻYNO-DŹWIRZYNO-KOŁOBRZEG, ETAP I – ODCINEK ROGOWO-DŹWIRZYNO”.

ETAP I przebudowy, odcinek Rogowo – Dźwirzyno.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z na odcinku Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, etap I – odcinek Rogowo-Dźwirzyno” Inwestycja realizowana, w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Projekt pod pełną nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko, etap I - odcinek Rogowo – Dźwirzyno”.

1.2. zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0152Z na odcinkach:

a) ODCINEK I
od miejscowości Rogowo (od zachodniej granicy terenu zabudowanego) km 2+900,00 do przebudowywanego mostu na kanale Resko km 7+026,61 – długość odcinka 4126,61 m;

b) ODCINEK II
w miejscowości Dźwirzyno od mostu na kanale Resko km 0+057,79 do km 1+237,09 – długość odcinka 1179,30m;

Przebudowa mostu na kanale Resko objęta jest odrębnym zamówieniem – w trakcie realizacji do 3 grudnia br.

Zakres obejmuje m.in. następujące roboty:

 • roboty przygotowawcze, rozbiórki wraz z wywozem odpadów
 • wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związanej z prowadzeniem robót
 • roboty drogowe
 • roboty sanitarne, odwodnienie drogi
 • przebudowa infrastruktury teletechnicznej
 • przebudowa linii kablowych
 • oświetlenie uliczne
 • zieleń (wycinka i nowe nasadzenia)
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu
 • wykonanie ścieżki rowerowej i chodników
 • wykonanie zatok autobusowych
 • wykonanie nowego oznakowania pionowe i poziome
 • zamontowanie elementów bezpieczeństwa drogowego

Zawiadamiamy, że z dniem 29 października br. zakończyła prace Komisja przetargowa, działająca na podstawie upoważnienia udzielonego dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, do przeprowadzenia procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy w/w robót.

Do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły łącznie 3 ważne oferty.

Nazwa firmy Cena oferty brutto PLN Punkty
Oferta nr 1
BUDIMEX
Ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Fax. 22 623 61 57
17 639 214,13 92,27
Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
Lider:
POL-DRÓG Człuchów”
Ul. Kasztanowa 2
77-300 Człuchów
Fax. 59 834 10 62
Partnerzy:
1.„PBI KORNAS”
Ul. Św. Wojciecha 10
78-100 Kołobrzeg
2.”POL-DRÓG Białogard”
Ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard
3. „PRD POL-DRÓG” Nowogard
Ul. Górna 2/1
72-200 Nowogard
16 275 310,25 100,00
Oferta nr 3
COLAS Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
Adres do korespondencji:
Niekłonice 50A
76-024 Świeszyno
Fax. 94 342 39 21
17 497 249,86 93,02

W związku z powyższym
W dniu 19 XI br. Umowa zostaje podpisana z konsorcjum firm:

Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
Lider:
POL-DRÓG Człuchów”
Ul. Kasztanowa 2
77-300 Człuchów
Fax. 59 834 10 62
Partnerzy:
1.„PBI KORNAS”
Ul. Św. Wojciecha 10
78-100 Kołobrzeg
2.”POL-DRÓG Białogard”
Ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard
3. „PRD POL-DRÓG” Nowogard
Ul. Górna 2/1
72-200 Nowogard

Wartość kosztorysowa (umowna brutto) : 16 275 310,25 zł.
Wartość szacunkowa brutto zadania przyjęta dla postępowania: 15 400 000,00 zł.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić Inwestor Zastępczy tj. konsorcjum firm: NBQ Marek Jasiak, 70-487 Szczecin, ul. Piotra Skargi 23 oraz DIM Pracownia Proj. Dróg i Mostów, 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a, Kierownik zespołu – koordynator: Katarzyna Kassner-Szymańska.

Termin realizacji zadania do 15 listopada 2011 r.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl