Budowa mostu nad kanałem Resko w Dźwirzynie zbliża się ku końcowi

Zadanie realizowane w ramach PROJEKTU DROGOWEGO POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152Z MRZEŻYNO - DŹWIRZYNO - KOŁOBRZEG WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NA KANALE RESKO, ETAP I

Informujemy, że zbliża się ku końcowi realizacja budowy mostu nad kanałem Resko w Dźwirzynie (planowo roboty mają się zakończyć 3 grudnia br.) Budowany most lokalizuje się w ciągu projektowanej przebudowy drogi powiatowej klasy „Z” nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg.

Przedmiot zamówienia obejmował: rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu o dwóch kierunkach ruchu ze ścieżką rowerową i ciągiem dla pieszych oraz zapewnienie pieszej całodobowej bezpłatnej przeprawy przez kanał Resko na czas realizacji przedsięwzięcia.

Istniejący obiekt mostowy w miejscowości Dźwirzyno zlokalizowany na kanale Resko był konstrukcją tymczasową składaną istniejącą od kilkudziesięciu lat. Był to stalowy most kratowy składany wojskowy typu MS 2280 4-ro przęsłowy. Przęsła skrajne 5 elementowe dwuprzestrzenne o długości 15,22 m i wysokości 1,55 m.

Konstrukcja była silnie wyeksploatowana dopuszczająca wg oznakowania przed mostem przejazdy pojazdów o ciężarze całkowitym 7,5 t, bez chodników o szerokości poniżej 6 mb.>

Nowy obiek będzie posiadał zgodnie z wymogami Zamawiającego jezdnia na obiekcie powinna posiadać 6,0 m ( z uwagi na odwodnienie jezdni korytami przed mostem jej szerokość projektuje sie na 6,6m), obustronne opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m, obustronnie chodniki pieszo-rowerowe. Chodnik dla pieszych zlokalizowany jest po stronie południowej, a ścieżka rowerowa dwukierunkowa po stronie północnej.

Szerokość całkowita konstrukcji B = 15,38 m.
Długość obiektu mierzona pomiędzy skrajnymi dylatacjami przyczółkowymi L1 = 51 m
Powierzchnia pomostu F = 51x 15,38 = 784,4 m2 .
Długość mierzona na końcach skrzydełek L2 = 3,5 + 51,0 + 3,5 = 58 m.
Most będzie przenosił obciążenia klasy „B” wg PN 85/S10030 umożliwiające przejazdy
pojazdów o ciężarze 40 t (400 kN).

Budowa mostu jest realizowana w ramach zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno”, dofinansowane ze środków unijnych, w ramach II naboru do Programu RPO WZ, Działanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa zostaje podpisana umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego:

- Planowana wartość całej inwestycji : 29 170 050,00 zł ( w tym budowa mostu z kosztami nadzoru ok. 9 500 000,00 zł)
- Planowana wartość dofinansowania ze środków unijnych : 12 000 000,00 zł.

Projekt objęty niniejszym dofinansowaniem stanowi pierwszy etap realizacji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 0152Z na odcinku Mrzeżyno – Dźwirzyno. Swym zakresem obejmuje on przebudowę w/w drogi na odcinku od miejscowości Rogowo (od zachodniej granicy terenu zabudowanego) km 2+900,00 do miejscowości Dźwirzyno (do skrzyżowania z ul. Spacerową) km 8+326,00 tj. na odcinku 5,426 km, w tym rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na Kanale Resko. Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o partnerską umowę samorządową pomiędzy Powiatem Gryfickim, Powiatem Kołobrzeskim, Gminą Kołobrzeg i Gminą Trzebiatów.

Za wszelkie utrudnienia dla wszystkich użytkowników wynikające z powyższych robót przepraszamy.


 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl