Prace na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

Ogłoszenie o aukcji

Kołobrzeg, dnia 04.09.2013 r.

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

ogłasza aukcję na sprzedaż następującego środka trwałego:

niekompletnego, niesprawnego technicznie ciągnika rolniczego

 Ursus C-360_3P, rok produkcji 1987

Cena wywoławcza 1.200,00 zł z Vat

Więcej…

 

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica, w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi 3355Z

Most na rzece Dębosznica, w miejscowości Głowaczewo był wybudowany w 1915 roku jako konstrukcja żelbetowa. Ze względu na zły stan techniczny mostu, zaprojektowano przebudowę mostu wraz z wykonaniem płyt najazdowych.

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 3355Z rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku.

Więcej…

 

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo

Trwają rozpoczęte w lutym tego roku prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – km 15+585,03 do km 18+900,00. Drogowcy do tej pory wzmocnili i poszerzyli jezdnię do 6 m, usunęli istniejący drzewostan, wykonali chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, a także kanalizację deszczową. Trwają jeszcze prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej SMA, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz zjazdów do posesji.

Więcej…

 

Uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Zachodniej w Kołobrzegu

We wtorek 19 lipca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanego zadania pn.: „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, etap III, odcinek 3, ul. Zachodnia”. Projekt został zrealizowany w oparciu o umowę samorządowa pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, Gminą Miasto Kołobrzeg oraz Gminą Kołobrzeg. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok, Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek i Wójt Gminy Kołobrzeg Tadeusz Kowalski.

Więcej…

 

Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę mostu w miejscowści Karcino

Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe”

Inwestycja swym zakresem ma objąć przebudowę mostu na rzece Łużance położonego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino na terenie Gminy Kołobrzeg. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada ułożenie nowej konstrukcji w świetle mostu istniejącego. Zaprojektowano most jednoprzęsłowy (jednootworowy) o przekroju owalnym w kształcie spłaszczonej rury. W ramach inwestycji ma również zostać przebudowana droga przed i za mostem. 

Więcej…

 

Stan robót w zakresie inwestycji obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg

Przekazujemy do wiadomości aktualny stan robót w zakresie przedmiotowej inwestycji obejmującej rozbudowę drogi 0152 Z w miejscowościach Rogowo oraz Dźwirzyno.

Zakres wykonywanych robót:

po stronie Rogowa:

1. chodnik po jednej stronie jezdni wraz ze zjazdami, zatokami - wykonanie w 80%

2. chodnik po przeciwnej stronie jezdni - rozpoczęta część realizacji.

Więcej…

 

Dzień Drogowca w ZDP

alt

W dniu 20 maja br. z okazji Dnia Drogowca w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu odbyło się spotkanie załogi ZDP z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli m.in.: Starosta Kołobrzeski Pan Tomasz Tamborski, Wicestarosta Kołobrzeski Pan Mirosław Tessikowski oraz Radny Rady Powiatu Pan Łukasz Czechowski.  Starosta Kołobrzeski w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim drogowcom za pracę wykonywaną na drogach powiatowych.

W trakcie spotkania Pani Dyrektor Magdalena Dąbrówka uroczyście pasowała na drogowca zarówno zaproszonych gości jak również  pracowników Zarządu Dróg Powiatowych wstępujących do branży drogowej.

Więcej…

 

Remont ulicy A. Fredry w Kołobrzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje, iż toczą się prace związane z remontem ulicy Aleksandra Fredry w Kołobrzegu. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na długości 170 mb i powierzchni około 1 050 m2. Remont drogi możliwy jest dzięki środkom pochodzącym z budżetu jednostki. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „POL-DRÓG Białogard” S. A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard, a wartość umowy opiewa na kwotę 132 878,97 zł. Prace planuje się zakończyć do końca maja br.

 

Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino – Kołobrzeg

Informujemy, że w dniu 29.04.2011 r. podpisana została umowa z firmą „POL - DRÓG BIAŁOGARD” S.A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Głowaczewo w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0253 Z Karcino – Sarbia – Nowogardek z pominięciem odcinka na wysokości mostu na rzece Łużance 700 m (2 x 350 m od mostu na rzece Łużance) na długości  2,0 km i powierzchni około 7 000 m”.

Więcej…

 

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje, iż w dniu 06.04.2011 r. podpisana została z firmą „SALDROG” Sp. z o.o., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczecińskiumowa na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0278 Z Kukinia - Rusowo (od skrzyżowania w miejscowości Kukinia – skrzyżowanie Kukinia – Rusowo – Dygowo do skrzyżowania w miejscowości Rusowo – skrzyżowanie Rusowo – Gąskowo – Strachomino)  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 16 750 m 2 (około 3,350 km)”. Zadanie finansowane jest ze środków własnych, z kolei wartość umowna robót wynosi 142 803,00 zł. Zgodnie z zawartą umową roboty winny być wykonane w terminie do 15 czerwca 2011 r.

 

Rozpoczęto prace nad rozbudową ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, etap III, odcinek 3, ul. Zachodnia

W marcu br. rozpoczęły się prace drogowe w ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu. Roboty prowadzone są w oparciu o umowę samorządową, pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, Gminą Miejską Kołobrzeg oraz Gminą Kołobrzeg. Inwestycja  swym zakresem obejmuje rozbudowę ulicy Zachodniej w Kołobrzegu na długości 398,55 mb - odcinek nr 3 tj. od 2+273,45 km (początek odcinka) do 2+672 km (koniec odcinka). Rozbudowa obejmuje również przebudowę wlotu na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z drogą powiatową nr 0152 Z Kołobrzeg – Dźwirzyno.

Więcej…

 

Rozpoczęto prace nad przebudową z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6

Od lutego br. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 oraz  w oparciu o  partnerskie porozumienie z Gminą Siemyśl oraz Gminą Rymań modernizowana jest droga powiatowa nr 0259 Z Rościęcino – Rzesznikowo. Dofinansowanie ze „schetynówki” wynosi około 2,5 mln zł, pozostała część  zgodnie z porozumieniem współfinansowana będzie ze środków Powiatu Kołobrzeskiego, Gminy Rymań oraz Gminy Siemyśl.

Więcej…

 

Rozpoczęło się malowanie oznakowania poziomego

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu  informuje, że rozpoczęły się prace z zakresu utrzymania oznakowania poziomego (malowanie: linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, strzałek, itp).  Przetarg wygrała firma „ZNAK -POL” S.C., ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek.  W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na głównych szlakach komunikacyjnych, następnie przeniosą się na ulice i drogi o mniejszym znaczeniu.

Prace na ulicach miasta będą wykonywane w godzinach wieczornych i nocnych, w związku z czym prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie w miejscu wykonywanych prac malarskich.

Planowany termin realizacji do dnia 30 maja 2011 r.

 

W mieście rozpoczęto wykaszanie trawników

W mieście Kołobrzeg rozpoczęło się wykaszanie poboczy i terenów zielonych przy ulicach należących do powiatu. Prace wykonywane są przy użyciu sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

 

Rozpoczęły się wiosenne nasadzenia w pasie drogowym

Korzystając ze sprzyjającej aury pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych dokonali nasadzeń młodych drzew (gatunki: jesion, klon, dąb, głóg, itp). Wszystkie zostały posadzone w  pasach drogowych dróg powiatowych na terenie sześciu gmin należących do powiatu kołobrzeskiego oraz na obszarze miasta Kołobrzeg.

Pracownicy ZDP w Kołobrzegu zadbają także o przygotowanie młodego drzewostanu na okres wegetacji: rośliny będą podlewane i przycinane.

 

Remonty cząstkowe dróg

Informujemy, że wraz z nastaniem kalendarzowej wiosny rozpoczęły się prace polegające na pozimowym sprzątaniu ulic i nawierzchni dróg. Prowadzone są również remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic powiatowych. Obecnie prace wykonywane są na najbardziej zniszczonych odcinkach, następnie sukcesywnie na terenie całego powiatu kołobrzeskiego. Prace te prowadzone są na terenie sześciu gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie oraz miasta Kołobrzeg. Realizacją tych zadań zajmują się pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

 

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy o ostrożną jazdę.

 

Projekt drogowy otrzymał dofinansowanie ze środków Unijnych

Informujemy, że zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno”, w ramach II naboru do Programu RPO WZ, zaklasyfikowało się na 4 miejscu listy rankingowej dla działania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. W związku z czym Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych w/w przedsięwzięcia.

Więcej…

 

Zakup nowej równiarki drogowej do prac na drogach powiatowych

Równiarka drogowa została zakupiona z oszczędności przetargowych powstałych w ZDP Kołobrzeg.

Więcej…

 

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z

PROJEKT POD NAZWĄ : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO-RZESZNIKOWO OD M. GORAWINO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 – KM 15+585,03 DO KM 18+900,00”OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”.

Więcej…

 

Podpisana umowa na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE

RUSZA PRZEBUDOWA ODCINKA ROGOWO-DŹWIRZYNO, DOTYCZY PROJEKTU POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z NA ODCINKU MRZEŻYNO-DŹWIRZYNO-KOŁOBRZEG, ETAP I – ODCINEK ROGOWO-DŹWIRZYNO”.

Więcej…

 

Budowa mostu nad kanałem Resko w Dźwirzynie zbliża się ku końcowi

Zadanie realizowane w ramach PROJEKTU DROGOWEGO POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152Z MRZEŻYNO - DŹWIRZYNO - KOŁOBRZEG WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NA KANALE RESKO, ETAP I

Więcej…

 

Budowa chodnika przy ul. Starynowskiej w Kołobrzegu

W dniu 6 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą: Firma Budowlana Krzysztof Gomułka Nowe Bielice 48, Biesiekierz na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 0310 Z ul. Starynowska w Kołobrzegu, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na długości ok. 828 mb (odcinek od skrzyżowania z ulicą Grzybowską w Kołobrzegu do skrzyżowania z ul. Kossaka)”.

Więcej…

 

Próby obciążeniowe na moście nad kanałem Resko w Dźwirzynie

Informujemy, że w dniu 10 grudnia br. odbyły się próby obciążeniowe na obiekcie mostowym w Dźwirzynie, w ramach zadania „Budowany most lokalizuje się w ciągu projektowanej przebudowy drogi powiatowej klasy „Z” nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg”. W obecnej chwili trwają analizy i obliczenia na podstawie, których do wiadomości zostaną podane wyniki badań. Powyższe zadecyduje o ostatecznym terminie przekazania mostu do użytku dla społeczeństwa.

Więcej…

 

Fakty wydarzenia "co nowego w Zarządzie Dróg Powiatowych"

Pierwszy w tym sezonie atak zimy miał miejsce już pod koniec listopada. Tegoroczna akcja zimowego utrzymania dróg pochłonie znaczną ilość pieniędzy z budżetu jednostki. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wydał do tej pory na akcję zima około 140 tys. zł. Akcja zimowego utrzymania dróg ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego.

 

Więcej…

 

Kompletne archiwum aktualności znajduje się na stronie internetowej archiwum.zdp.kolobrzeg.pl

 

Inwestycja w Dźwirzynie

Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2011 r. uroczyście oddano do użytku nowy most nad kanałem Resko. Rozpoczęto prace nad budową drogi.

Więcej…

 

Inwestycja ul.Wylotowa

Zakończona realizacja inwestycji pod nazwą „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu.

Więcej…

 

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Powiecie Kołobrzeskim

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Powiecie Kołobrzeskim

Powiat kołobrzeski to okolice idealnie nadające się do uprawiania turystyki rowerowej, która zresztą jest tutaj niezwykle popularna. Dzięki warunkom naturalnym, krajobrazowym i ciekawej strukturze komunikacyjnej oraz systematycznie rozwijającej się infrastrukturze rowerowej wycieczki na dwóch kółkach stanowią tutaj nieodzowną formę wypoczynku i rekreacji.

 

Więcej…

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl