ZMIANY W SYSTEMIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU – OBOWIĄZUJĄCE OD 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Magdalena Dąbrówka informuje o wprowadzeniu od dnia 15 października 2020 r. do odwołania następujących ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu:

- sprawy urzędowezałatwiane będą drogą telefoniczną nr tel. 94-352-88-10, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,

- osobiste złożenie wniosków może nastąpić wyłącznie po uprzednim przywołaniu telefonicznym (94-352-88-10) - pracownika do podejścia do bramy.                                                                                                  

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl