ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DROGI KOŁOBRZEG – GRZYBOWO

W pierwszym etapie Wykonawca  wykona odcinek drogi od km 0+835 do km 2+760 tj. zaznaczony na planie sytuacyjnym jako etap II (początek przebudowy od pętli autobusowej), zaś pod koniec sierpnia do terminu wykonania prac Wykonawca wykona odcinek drogi od km 0+000 do km 0+835 tj. etap I.

W chwili obecnej trwają prace związane z przesadzaniem, wycinką i karczowaniem drzew oraz Wykonawca tj. firma PRIN Jacek Zadka przystąpiła do prac związanych z kanalizacją deszczową.

Całość prac zostanie wykonana do końca marca 2021 roku.

alt

alt

alt