Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino – Rzesznikowo

W czwartek dokonano odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino - Rzesznikowo od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359,56”.

Inwestycję odbierali przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy tj. firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń.

Jest to inwestycja Powiatu Kołobrzeskiego, na którą dofinansowanie uzyskano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019oraz z Gminy Rymań.

 

Na odcinku 3,460 km wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, zatoki autobusowe,  zjazdy indywidualne i publiczne, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, utwardzono pobocza. Usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl