Przebudowa chodnika przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu realizuje inwestycję związaną z przebudową chodnika przy drodze powiatowej,

ul. Wylotowej w Kołobrzegu od skrzyżowania z ul. Jedności  Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką.

W ramach zadania wykonana zostanie wykonana:

- przebudowa chodnika o średniej szerokości 2m z kostki betonowej brukowej,

- przebudowa  zjazdów z drogi powiatowej w obrębie przebudowywanego chodnika oraz

- budowa miejsc postojowych.

Inwestycja realizowana jest siłami własnymi ZDP w Kołobrzegu.

Koszt inwestycji w wysokości 90 000,00 zł, zostanie sfinansowany ze środków własnych powiatu.

Termin realizacji inwestycji: maj – czerwiec 2017 r.

alt

alt

alt

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl