Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu

W dniu  04 kwietnia br. Firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, rozpoczęła prace związane z przebudową ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 271 m. Ulica po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego o szerokości 7,0  m, chodnik oraz ścieżkę rowerową. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy, zatoki parkowania orazskrzyżowanie z ul. Łopuskiego, na którym wykonane zostanie poszerzenie. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe orazwykonana zostanie zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów.Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak bariery oraz znaki aktywne.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Partnerem współfinansującym zadanie jest Miasto Kołobrzeg, które udziela ze swojego budżetu Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 310.000,00 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca br.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.011.955,87 zł.

 

 

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl