Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3355Z w Korzystnie - etap I

W październiku br. rozpoczęto budowę I etapu  chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3355Z w Korzystnie.

W ramach realizowanych prac wykonany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Starynowska) z ul. Juliusza Kossaka w m. Kołobrzeg (km 0+000,00) do zjazdu z ul. Kwiatów Polskich wraz ze zjazdem (km 0+509,00).

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka, ul. Leśna 20, 78-132 Grzybowo.

alt

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl