Nowy chodnik w Jarkowie

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a Gminą Rymań w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3308Z Byszewo – Starnin tj. w miejscowości Jarkowo zostanie wykonany nowy chodnik na długości 380 mb.

W ramach zawartej umowy Powiat Kołobrzeski udziela pomocy rzeczowej Gminie Rymań poprzez zakup i dostarczenie materiałów budowlanych, zaś Gmina Rymań zobowiązana jest do wykonania prac budowlanych związanych z budową chodnika.


alt

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl