Drogi Powiatu Kołobrzeskiego są łatane szybciej i solidniej

Na drogach powiatowych pracuje zakupiony w grudniu ubiegłego roku nowy samochód ciężarowy wraz z remonterem drogowym typu patcher. Maszyna jest bardziej nowoczesna, a naprawa skuteczna. Najpierw ubytek oczyszczany jest powietrzem pod ciśnieniem, potem skrapiany emulsją i uzupełniany mieszanką emulsji i kruszywa – także pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu uzupełnienie jest trwałe. Na wierzch kładzie się kruszywo, które zabezpiecza wyrwę przed poceniem, czyli topnieniem pod wpływem wysokiej temperatury.

Praca maszyny znacznie usprawni przeprowadzenie remontów na drogach, ale nie sprawi, że ubytki znikną błyskawicznie, gdyż okres zimowy wyrządził wiele szkód, z którymi trzeba borykać się sukcesywnie.

alt

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl