Nowy sprzęt ZDP do remontu dróg

alt

 

Zarząd Dróg Powiatowych wzbogacił się o nowy sprzęt do naprawy nawierzchni dróg. Powiat Kołobrzeski jako pierwszy w województwie może pochwalić się najwyższej klasy samochodem ciężarowy wraz z remonterem drogowym typu patcher.

Remonter jest nowoczesnym urządzeniem służącym do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni. Zakupiony sprzęt znacznie ułatwi pracę. Dzięki pracy remontera nie ma konieczności stosowania kilku maszyn, jak w technologii tradycyjnej. Obsługują go 2 osoby, jest on bardzo wydajny i nieskomplikowany w obsłudze a naprawiana droga jest gotowa do eksploatacji natychmiast po naprawie. Sterowanie całością odbywa się z pulpitu znajdującego się przy głowicy roboczej. Wbudowany palnik olejowy pozwala na podgrzewanie i utrzymanie właściwej temperatury emulsji znajdującej się w zbiorniku remontera. Technologię tego typu można stosować, gdy temperatura powietrza wynosi więcej niż ok. 15 st. C, a najlepiej gdy jest ona jeszcze większa i nie ma intensywnych opadów deszczu. Dlatego właśnie optymalny okres jego działania przypada na lato.

Wykorzystanie własnego sprzętu, zakupionego w ramach projektu współfinansowany przez Unię Europejską, poprawi stan techniczny dróg lokalnych poprzez zapobieganie degradacji ich stanu do klas niższych dzięki zabiegom powierzchniowego utrwalania. Efektem tych prac będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie jakości użytkowania dróg powiatowych.

Środki zewnętrzne przeznaczone na powyższy cel, to kwota 352 500 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to 470 tys. złotych.

 

alt

 

ePUAP
portal elektronicznej skrzynki

podawczej - ZDP Kolobrzeg

Biuletyn Informacji
Publicznej

www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl